Диво-лікар — королева Ехінацея

LinkedIn
WhatsApp
Telegram
22.11.2021

Ця рослина повільно прокладала собі шлях, поки на неї звернули у вагу, і зараз наполегливо пробивається до свого визнання. Ймовірно, настане час, коли її будуть старанно розшукувати і широко використовувати, оскільки вона явно відрізняється від безлічі тих рослин, які раптово спалахували, спритно пробивалися, а пізніше стали непопулярними, зникли з поля зору і були забуті.

 Джон Юрі Ллойд (1904)

Коли людина знаходиться в гармонії зі своїм внутрішнім світом і з навколишньою природою — це, напевно, і є здоров’я. Ще прадавні цілителі стверджували, що в само­му організмі сховані величезні зцілювальні резерви. Потрібно ті­льки знати, як їх стимулювати й направляти в потрібне русло. Тому невипадково широкого розмаху набуває практика використання у лікувально-профілактичному хар­чуванні спеціальних продуктів, ви­готовлених з рослинної сировини для захисту і активації імунної сис­теми. До таких рослин відноситься ехінацея — «диво-квітка прерій», «американська золота квітка», «вечірнє сонце», «швидкий лі­кар», яку так називають на її ба­тьківщині індіанці Північної Аме­рики. З незапам’ятних часів вони використовували ехінацею пур­пурну (і близький до неї вид ехі­нацею вузьколисту) у вигляді при­парок, полоскань і чаїв для ліку­вання багатьох хвороб, особливо цінуючи її. Для індіанців коріння ехінацеї завжди вважалося кра­щим засобом при укусах отруйних комах і змій (мовою індіанців ехіна­цея означає «зміїний корінь»), при опіках, при зараженні крові; ехінацеєю лікували виразки, пух­лини, простуду. Абориген північ­ноамериканського континенту, ехінацея поступово стала популярною в різних країнах світу при­близно близько двох століть тому. Уже тоді помітили незвичайну ефективність цієї рослини при лі­куванні ангін і інших простудних захворювань, а також її позитив­ний вплив на швидкість загоєння ран. У XX столітті в багатьох кра­їнах почали вивчати механізм дії ехінацеї на організм людини при інфекційних хворобах для підви­щення захисних сил організму.

⌂ Ехінацея пурпурна популярна в різних країнах світу

В наш час накопичено великий клінічний досвід з використання лікарських засобів з вираженою імуномодулюючою активністю, створених на основі рослин роду Ехінацея (Echinacea). Експери­ментальні та клінічні дані свідчать про низьку токсичність рослин та лікарських засобів, створених на їх основі. Відомо дев’ять видів ехі­нацеї родини айстрових, або складноцвітих — і всі вони вихідці з Північної Америки. Широке впро­вадження в медичну практику для масового виробництва імуностимулюючих фітопрепаратів отри­мала ехінацея пурпурова. Використовуються також ехінацея вузь­колиста (E.angustifolia DC), ехінацея бліда (Е.pallida Nutt.), ви­вчаються і такі маловідомі види, як ехінацея парадоксальна (Е.ра- radoxa (Norton) Britton), тенесійська (E.tennesseensis(Beadle) Small) і темно-червона (E.atroru- bens Nutt).

Ехінацея — багаторічна рослина. На одному місці росте 5–6 років, зацвітає на другий рік життя. Пе­ріод її цвітіння розтягнутий з черв­ня по серпень, а насіння дозріває в вересні — жовтні. Розростаючись, ехінацея утворює невеликі курти­ни діаметром близько півметра і прикрашає сад у групових посадках та міксбордерах з липня до морозів. У сприятливих умовах ви­сота стебел ехінацеї досягає пів­тора метра; розгалужене корене­вище має численні корені, які про­никають в грунт на 25 см (корені і кореневища дуже пекучі на смак). В Україні добре акліматизувалася ехінацея пурпурна. її культивуть не лише як досить красивий витвір природи, щедрий медонос, а, го­ловним чином, заради її цілющих властивостей. Тим більше, що особливої мороки вона не потре­бує. Вона може вирощуватися на присадибних ділянках — ехінацея відмінно відчуває себе на соняч­них місцях (виносить і півтінь) в добре обробленому і зволожено­му грунті. Розмножується на­сінням (насіння висівають безпо­середньо в грунт або вирощують розсаду, яку в травні висаджують в грядки на відстані 40–50 см кущик від кущика) і вегетативно, тобто діленням куща (у вересні або краще в квітні); досить неви­баглива, швидко розростається, чудово прикрашає подвір’я і оздо­ровлює всіх його мешканців. Ехінацея ефектна, вигляд у неї царський: висока і ставна, з «ко­роною» на «голові», обрамленою злегка опущеними вниз шов­ковистими пелюстками, дуже гар­ними квітками, що нагадують ве­ликі ромашки; в пишному «кри­ноліні» шорстких прикореневих листків. Крім традиційної рожево-малинової гами кольорів, сучасні селекційні ехінацеї бувають жовтими і білими, помаранчеви­ми. Ехінацея дивна — єдина в роду жовта ехінацея, її особливістю є також нижча морозостійкість, ніж у інших ехінацей. Деякі сорти рос­лини, наприклад, Green Envy, Green Jewel володіють запашни­ми квітками. У палітрі забарвлен­ня квіток ехінацея не має рівних: крім пурпурових, рожевих і білих, існують сорти з оранжево-лосо­севими і зеленувато-лимонними квітками, при цьому надзвичайно красивий контраст забарвлення пелюсток та центру квітки.

⌂ У палітрі забарвлен­ня квіток ехінацея не має рівних

Сьогодні ехінацея дуже попу­лярна і як високопродуктивний медонос, і як декоративна і цінна лікарська рослина і вже багато де­сятиліть культивується як у євро­пейських країнах (Німеччині, Франції), так і в багатьох кра­їнах колишнього СРСР. Пре­паратами з ехінацеї користуються 80% населення Німеччини, трохи менше — в Італії, Югославії. З лі­кувальною метою використову­ють корені і квітки, краще свіжі. Травознавці рекомендують заго­товляти сировину з трирічного віку рослини. Корінь викопують на­весні або восени. Його звільняють від налиплої землі і висушують у тіні. При зборі трави беруть тільки що розквітлі рослини і тут же сушать у тіні. Оптимальний режим сушіння — 40–50°С. Сировину збе­рігають до 3-х років. Ехінацея є по­тужним біостимулятором цен­тральної нервової системи, доб­рим радіопротектором, який за своїми властивостями може за­мінити славнозвісний женьшень. Вона здатна стимулювати згор­тання крові, прискорювати за­гоювання ран, виявляти бактеріо­статичну, вірусостатичну, фунгі­цидну, протизапальну, антиокси­дантну, протиалергійну дію, під­вищувати захисні сили організму, імунітет, збільшувати продуку­вання гормонів, підвищувати сек­суальну потенцію при фізичному і психічному стомленні. Для ліку­вальних потреб використовують коріння, заготовлене восени або рано навесні і наземну частину, частіше суцвіття, які збирають під час цвітіння. Рослина містить цілий букет унікальних природних речовин і компонентів різних хі­мічних класів, що утворюють гар­монійне поєднання і взаємно під­силюють лікувальну дію один одного: полісахариди, прості цукри, фенольні сполуки, ефірні мас­ла, корисні смоли, незамінні орга­нічні кислоти, вітаміни, антиокси­данти та ін. Водорозчинний полісахаридний комплекс ехінацеї має вибірковий імунорегулюючий вплив: активізує гістогенні і ге­матогенні фагоцити, макрофаги, стимулює синтез інтерферону, збільшує кількість та функціо­нальну активність Т-супресорів, лімфоцитів з одночасним при­гніченням алергічної реакції на зовнішні подразники. Фенольні сполуки (флавоноїди) ехінацеї представлені апігеніном, ізора- мнетином, кверцетином, кемпфе- рол-3-рутозидом, лютеоліном, рутином та іншими сполуками, які забезпечують антиоксидантну, протизапальну, імуностимулюючу дію. Ця цілюща рослина над­звичайно багата залізом, необхід­ним для формування червоних кров’яних тілець; кальцієм, що бе­ре участь в зростанні сильних кісток і здорових зубів; селеном, кремнієм. Вітаміни А, С, Е, життєво важливі мікроелементи магній, марганець, калій, натрій доповнюють широкий цілющий ансамбль ехінацеї, підвищуючи імунітет, поліпшуючи обмінні про­цеси організму. На відміну від синтетичних біостимуляторів ця рослина лікує не наслідки хво­роби, а її першопричини. Ехінацея надзвичайно підвищує імунітет, очищаючи всю лімфатичну систе­му, кров, печінку; бореться проти вірусів, бактерій, грибків; акти­візує захисні сили організму на бо­ротьбу з недугою, надає позитив­ний ефект при хворобах бронхі­альної і легеневої систем, допо­магає при отиті і гаймориті, впли­ває позитивно на сечостатеву сферу і нирки людини, допомагає усуненню болів в травній системі.

Вона ж сприяє і нормалізації функцій серцево-судинної систе­ми і допомагає при отруєннях. У ехінацеї дуже висока ефектив­ність використання, оскільки її ко­ріння заготовляють після закін­чення цвітіння, коли вона втратила свою цінність для бджіл. І ще при всьому цьому, кореневища ехіна­цеї тільки в трирічному віці на­бувають всі свої лікувальні вла­стивості. Так що перші три роки, крім бджіл, її квітка нікого не цікавить.

Цілющі властивості ехінацеї во­істину безмежні, споконвіку вона славиться, як природний лікар, який рятує людину від багатьох бід швидко і ефективно, без звикання і побічних дій. У народній медицині застосовують відвари, екстракти, чаї, приготовані з квіток ехінацеї, листя і стебел, як в свіжому, так і в сухому вигляді. В домашніх умо­вах відвар готується також і з сухих коренів ехінацеї.

⌂ З ехінацеї виробляють понад 200 медичних препаратів

Фармацевтична промисловість на основі ехінацеї виробляє ряд лікарських препаратів (у ФРН з ехінацеї виробляють понад 200 медичних препаратів), виготовле­них на основі соку або екстракту трави рослини.

Сучасні лікарі ре­комендують ехінацею при депре­сії, перевтомі, простудних, запаль­них (в т.ч. і внутрішніх органів), го­стрих і хронічних інфекційних (черевний тиф, дифтерія, остео­мієліт, церебральний менінгіт та ін.) захворюваннях, ревматизмі, гепатиті, нефриті, циститі, проста­титі, імпотенції, псоріазі, відкритих ранах, виразках, екземах, опіках.

Препарати ехінацеї ефективні в комплексній терапії дітей з харчо­вою алергією, гострими респіра­торними захворюваннями дихаль­них шляхів, під час щеплення, при лікуванні тонзилітів та міокардіодистрофій. Отримано дані про можливість застосування препа­ратів ехінацеї в стоматологічній практиці у хворих з алергічними ураженнями слизової оболонки порожнини рота та при пародон- тозах.

Гомеопатичний засіб Echi­nacea рекомендують при фурунку­лах і карбункулах, гнійних, вираз­кових процесах, ранах, що погано гояться, ускладненнях після щеп­лення віспи та при «пологовій га­рячці».

Мешканцям України відомі вітчизняні настойка та рідкий ек­стракт ехінацеї, що призначають тричі на добу по 20 крапель. Зруч­ною лікарською формою для внут­рішнього застосування вважають таблетки «Ехінацея-ратіофарм» по 100 мг, біологічно активною ре­човиною яких є висушений сік із свіжої трави ехінацеї пурпурової. Цей препарат діє довше, ніж галенові препарати, тому дорос­лим і дітям старшим за 12 років рекомендують вживати препарат по 1 таблетці двічі на добу, не­залежно від приймання їжі. Тривалість лікування в кожному кон­кретному випадку повинен визна­чати лікар. Таблетована форма ехінацеї зручна для зберігання та транспортування. Доцільно вклю­чати її до складу комбінованої те­рапії хронічних захворювань спі­льно з антибіотиками.

Препараті ехінацеї стимулюють неспецифіч­ний імунний захист і підвищують ефективність комбінованої терапії.

⌂ Ехінацея — ще і декоративна рослина

Як декоративну рослину ехіна­цею можна посадити окремими групами серед газону на дачній ді­лянці, в поєднанні з низькорос­лими багаторічниками, близько дерев або в міксбордер, як опису­валося вище. Можна використо­вувати цю рослину для зрізання, суцвіття ехінацеї довго стоять у воді. Одним словом, квітки ехіна­цеї на дачній ділянці прикрасять будь-який її куточок своїми ве­ликими красивими суцвіттями.

Ехінацея має гарні медоносні лікарські показники літнього та осіннього періо­дів. Так, з одного гектара суцільних посі­вів ехінацеї можна отримати від 40 до 130 кг меду, а на окремих пасіках — до 600 кг. Як медонос, рослина цінна ще й тим, що цвіте в кінці літа, коли основні медоноси вже відцвіли і бджоли відчу­вають нестачу корму. Мед з ехінацеї стає фізіологічно зрілим ближче до осені. У нього з’являється неповторний запах, особливий смак і бурштиновий колір, що переливається. Після його вживання у людей поліпшуються показники крові, нормалізується робота печінки, зника­ють симптоми захворювань бронхів і легенів.

 

Протипоказання

Встановлено, що препарати ехі­нацеї взагалі добре поєднуються з іншими медикаментами і, як пра­вило, належить до безпечних пре­паратів. Спектр застосування пре­паратів з ехінацеї дуже широкий, безпечний і, як правило, без по­бічних ефектів. Однак, зверта­ючись за допомогою до ехінацеї, слід пам’ятати про деякі проти­показання. По-перше, не реко­мендується приймати ехінацею більше 10 днів без перерви і дітям до чотирьох років. Не можна при­ймати препарати з ехінацеї при лейкозах, розсіяному склерозі, ревматизмі, деструктивних спо­лучно-тканинних процесах в орга­нах, захворюваннях аутоімунного типу. Забороняється вжи­вати препарати ехінацеї алергікам, хворим на туберкульоз, СНІД та на ряд інших захворювань. З обережністю слід застосовувати їх вагітним жінкам і годуючим ма­терям, діабетикам. Також не ре­комендується ехінацея тим паці­єнтам, які приймають інші імуномодулятори або мають індивіду­альну непереносимість. Тому, перш ніж приступати до лікуван­ня екстрактом, настоянкою або аптечними засобами ехінацеї, необхідно обов’язково прокон­сультуватися з лікарем.

 

Рецепти лікарських форм вживання ехінацеї пурпурової

✔ Спиртова настоянка — найпоширеніша форма вживання, що має бактеріоста­тичну, протизапальну дію. Її готують з багаторічних коренів ехінацеї та всіх частин рослини у співвідношенні 1:10 на 70% спирті, зберігаючи в темному теплому місці 30-40 діб. Вживати по 20- 30 крапель за півгодини до їжі не мен­ше двох тижнів. Можливий і аптечний варіант. Спиртову настоянку застосову­ють у вигляді вологих компресів від запалення і ран, додавши до неї третину води. Настоянкою з коренів ехінацеї роблять зовнішні розтирання при пнев­монії, бронхіальній астмі, кашлі.

✔ Олійна настоянка: 200 грамів щойно вимитого коріння залити 1 л олії (кукурудзяної, оливкової тощо), настоювати 40 діб. Приймайте по столовій ложці тричі на добу через годину після їжі. Для лікування від виразкової хвороби шлунка, 12-палої кишки поєднують олійну на­стоянку ехінацеї з обліпиховою олією у співвідношенні 1:1. Хворі вживають по столові ложки перед сном протягом 7–14 днів підряд.

✔ Чай: для імуностимулюючого ефекту ба­жано пити всю зиму і весну, заливши всього дві–три квіточки 0,5 л окропу і на­стоявши 30–40 хвилин. Корисніше взяти ложечку меду і запивати її ехінацеєю. Не розчиняти в чаї, а саме запивати.

Ехінацея входить до складу трав’яних зборів, що використовуються при лі­куванні захворювань суглобів, алкого­лізму, дисбактеріозу.

Майте на увазі, що чай або збір потріб­но використовувати тільки свіжим, не рекомендується заварити на весь день і потім пити. Від цього втрачаються корисні властивості, і ще. Від того, що ви заварите не один листочок, а 10 — швидше не вилікуєтеся (або імунітет краще не буде). Це доведено медици­ною — ехінацея краще діє в невеликих дозах.

Корисно використовувати молоді ли­сточки у весняний вітамінний салатний збір в суміші з іншими рослинами (кропива, кульбаба, салат, паростки і т.д.) і олією (оливковою, льоновою, розторопшевою).

Ехінацея багатофункціональна. Ця чудодійна рослина оздоровлює і омолоджує наш організм, зміц­нює імунітет і виліковує від бага­тьох захворювань, радує око сво­єю красою. Ехінацею можна наз­вати безцінним подарунком при­роди, свого роду чарівною палич­кою, яка швидко відновлює сили, здоров’я і молодість людей. Вона рятує нас від багатьох бід і дозво­ляє чудово почувати себе круглий рік. Це справжня королева лікар­ських рослин, дивовижна, неза­мінна, всемогутня і вічна.

 

Розповіли ексклюзив для СонцеСад:

Джуренко Надія Іванівна, кандидат біологічних наук, зав. лабораторії медичної ботаніки НБС ім. М.М. Гришка НАН України

Паламарчук Олена Павлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії медичної ботаніки НБС ім. М.М. Гришка НАН України

 

Купити насіння Ехінацеї пурпурової (лікарської)

LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Рекомендовані статті
Лаванда — повелителька спокою
Лаванда — красива ароматна тендітна і дуже цілюща. Як лікуватися лавандою розповість експерт.
Годжі. Топ-10 причин чому ви маєте його посадити
Сьогодні ми хочемо пояснити вам, чому слід вживати ягоди годжі щодня, навіть не задля схуднення, а визначивши інші цінні властивості цього продукту
Малина — забудьте про хвороби
Таємниці зцілення від «до­машнього лікаря»
Кому корисна айва
Про користь айви. А цінного в цьому продукті й справді багато
Красу і здоров'я подарує виноград
Хто сказав, що ліки не можуть бути смачними? Наша експерт знає, як за допомогою винограду зберегти здоров'я і красу

Рекомендовані товари!