Хвороби аґрусу і чорної смородини

LinkedIn
WhatsApp
Telegram
01.01.2022

Як прикро, коли зусилля, які докладаємо під час вирощування врожаю, є даремними. Це може трапитися, коли рослини раптом вражаються хворобами. Та нічого не стається зненацька. Десь прогледіли, щось не зрозуміли, чогось не врахували. Щоб цього не допустити, наші експерти допоможуть Вам розпізнати хвороби рослин і навчать лікувати сад

Американська борошниста роса аґрусу і чорної смородини

⌂ Фото: Борошнистий наліт на листі чорної смородини

Захворювання проявляється на листках, пагонах і плодах як білий борошнистий наліт. Пізніше він ущільнюється, стає темно-сірим, на ньому з'являється велика кількість дрібних чорних крапок. Уражені листки деформуються, засихають і опадають. На пагонах уража­ються верхівки приросту, вони скривлюються, засихають, коричневіють, а пізніше чорніють.

На нестиглих ягодах агрусу наліт легко стирається, пізніше стає темнобурим, ягоди перестають рости й обсипаються. Хворобу ви­кликає гриб, спори якого про­тягом зими зберігаються на уражених пагонах, опалих уражених листках і ягодах.

Щоб уникнути хвороби, зни­щуйте опале листя, зрізуйте уражені пагони, а також обприскуйте рослини фунгі­цидами.

 

Антракноз аґрусу і чорної смородини

⌂ Фото: Антракноз на листьях

Хвороба більш поширена в місцевостях із достатнім зволо­женням і активізується в період вегетації рослин. На листках з'яв­ляються дрібні (діаметром до 1 мм) бурі плями, обмежені дрібними жилками. Часто плями зливаються і листки набувають коричневого забарвлення. Пізніше на місцях уражень вони розриваються, засихають і опа­дають. На яго­дах хвороба проявляється як поверхневі дрібні малопо­мітні темні пля­ми та крапки. Антракноз приз­водить до пе­редчасного опа­дання листків, поганого при­росту пагонів, зменшує зимостійкість рослини. Джерелом інфекції є опалі уражені листки і ягоди, на яких збудник хвороби — гриб зберігається у вигляді спор. Для обмеження поширення хвороби знищуйте опале листя, вирізуйте уражені пагони, обприскуйте рослини фунгіцидами.

 

Стовпчаста іржа аґрусу і чорної смородини

⌂ Фото: Іржа на листьях

Захворювання поширене скрізь. Інтенсивніше проявляється хво­роба на лйстках смородини у вигляді хлоротичних, жовтуватих, нерів­номірно розміщених плям з верхнього боку і оранжевих подушечок з нижнього боку пластинки, які в масі надають їй іржавого забарвлення. Пізніше в місцях уражень з'являються коричневі тоненькі рогоподібні вирости - стовпчики гриба-збудника хвороби до 2 мм завдовжки Уражені листки буріють, некротизуються і опадають. Шкідливість хвороби вияв­ляється в зниженні зимостійкості і продуктивності рослин, погіршенні якості ягід. Джерелом інфекції є уражені гілки веймутової сосни і сибірського кедра — проміжних господарів збудника хвороби. Спори гриба на уражених листках смородини і агрусу після м'якої зими можуть бути додатковим джерелом інфекції.

Захисні заходи від іржи

Дотримання просторової ізоляції насаджень агрусу і смо­родини від веймутової сосни і сибірського кедра; збирання і знищення восени уражених опалих листків, обприскування рослин фунгіцидами, вирощу­вання стійких сортів.

 

Бокальчаста іржа аґрусу і чорної смородини

⌂ Фото: Бокальчаста іржа на листьях

Хвороба поширена переважно в поліській зоні України, їй сприяють рясні весняні дощі, наявність різних видів осок поблизу на­саджень аґрусу і смородини, які є основними рослинами-живителями для грибка-збудника хвороби. Захворювання проявляються на моло­дих листках, черешках, пагонах, нестиглих ягодах як яскраво-пома­ранчеві шкірясті плями-строми. Уражені листки жовтіють, відмирають і опадають. Молоді пагони скривлюються і засихають. Ягоди осипа­ються. Шкідливість хвороби полягає в передчасному опаданні ура­жених листків, ураженні зав'язі, що різко позначається на величині та якості урожаю ягід. Джерело ін­фекції — уражені рослинні рештки осок, на яких зберігаються спори гриба. З метою обмеження поши­рення хвороби необхідно ретель­но збирати і знищувати восени опалі листки, дотримуватися про­сторової ізоляції насаджень агрусу і смородини від різних видів осок, за необхідності обприскувати ро­слин фунгіцидами.

 

Септоріоз (біла плямистість) аґрусу і чорної смородини

⌂ Фото: Біла плямистість на листьях

На листках з'являються округлі або кутасті бурі плями (діаметром до 1–3 мм) з темно-бурою облямівкою. Пізніше вони розростаються, часто зливаються, у центрі стають білими або світло-сірими. На ураженій тканині з верхнього боку пластинки формуються чорні крапки. Уражені листки передчасно опадають. На пагонах утворю­ються некротичні смуги або поздовжні плями з темно-бурою обля­мівкою. Уражена тканина розвивається як поздовжні тріщини. На ягодах перед початком їх достигання з'являються дрібні коричневі плями, які пізніше збільшуються, злегка вдавлюються і покриваються

чорними крап­ками. Шкідли­вість хвороби по­лягає у передчас- ному опаданні листків, зниженні продуктивності рослин, погір­шення якості ягід, слабкому при­росту однорічних пагонів. Хворобу викликає гриб, який зимує на уражених паго­нах і опалих ура­жених листках і ягодах.

Заходи захисту від септоріозу

Дотримання оптимальної густоти насаджень, вчасне знищення опалого листя, у разі потреби — обприскування рослин фунгіцидами.

 

Вертицильозне в'янення аґрусу і чорної смородини

Хвороба проявляється як оголення і відмирання пагонів куща під час вегетації рослин. Хворі кущі відстають у рості, листки бліднішають, поступово в'януть, висять на гілках, а пізніше опадають. Спочатку в'януть листки в нижній частині куща, потім — у середній і верхній. Найдовше тримаються верхівкові розеткові листки, які пізніше також відмирають, а пагони всихають. На зрізах уражених гілок і пагонів також добре помітні бурі або темно-бурі уражені судини. У результаті інтенсивного розвитку хвороби рослини гинуть. Джерелом інфекції є уражені рослинні рештки і їрунт.

Заходи захисту від вертицильозного в'янення

Систематичне знищення бур'янів, вчасне викор­човування і видалення з поля уражених рослин.

 

Облямівка жилок аґрусу і чорної смородини

На молодих листках навесні з'являються світло-жовті обля­мівки жилок, які обмежені од­ним боком пластинки листя і утворюють папоротевий малюнок. Пізніше з'яв­ляються ще й блідо-жовті смуги, що про­свічуються вздовж жилок пластинок листків. Іноді роз­виток хвороби су­проводжується крапчастістю, зморщенням і де­формацією плас­тинок. На ураже­них рослинах при­пиняється ріст пагонів і плодоношення. Збудником хвороби є вірус, який пере­дається садивним матеріалом і різними видами попелиць. Дже­релом інфекції є уражені рослини, в соку яких зберігається вірус.

 

Лікувальні та профілактичні засоби при вирощуванні аґрусу і чорної смородини

Для закладки насаджень використовуйте лише сорти, які характеризуються високою стійкістю до хвороб, створюйте спри­ятливі умови для росту й розвитку рослин, що суттєво підвищує 'їх стійкість до хвороб та несприятливих погодних чинників, постійно контролюйте розвиток хвороб на рослинах та вчасно проводьте профілактичні хімічні заходи. Велику увагу приділяйте правиль­ному вибору ділянки під насадження агрусу і смородини. Ґрунтові води в місцях садіння культур повинні бути не ближче ніж 1 м від поверхні ґрунту. Окультуруйте ґрунт під посадку цих культур шляхом збільшення перегнійного шару, заправляйте його орга­нічними та мінеральними добривами, вапнуйте кислі ґрунти.

У насадженнях відразу після збирання врожаю видаляйте і знищуйте опале листя, зрізуйте уражені пагони, видаляйте уражені кущі вілтом, вірусними хворобами; навесні вчасно ремонтуйте насадження здоровими саджанцями. Проти зимуючої інфекції антракнозу, септоріозу, іржі борошнистої роси та інших хвороб восени, після листопаду та рано навесні (по сплячих бруньках) насадження і ґрунт на присадибних ділянках обприскують препаратом на основі діючої речовини сульфату заліза, з. п. (Айрон) з нормою витрати 300–600 г на 10 л води; до 0,2 л ро­бочого розчину на 1 кущ. За відсутності цього препарату рослини обприскуйте 5% розчином сечовини або 1 % мідного купоросу.

На фермерських промислових насадженнях агрусу і сморо­дини протягом вегетації рослин проти антракнозу, септорізу, борошнистої роси та інших хвороб кущі обробляйте (перше - відразу після цвітіння рослин, наступне — після збирання врожаю) дозволеними фунгіцидами: 0,025–0,05% емуль­сією препарату Топаз 100 ЕС, к.е. (0,2–0,4 л/га) або 0,1% суспензією препарату Топсін-М, з.п. (0,8–1,0 кг/га). Останню обробку рослин фунгі­цидами слід провести не пізніше ніж за 20 днів до збирання врожаю. Пі­сля збирання врожаю проти основних хво­роб рослини мо­жна обприскати одним із контакт­них фунгіцидів: Косайд 2000, в.г. (2 кг/га), Медян Екстра 350 ЭС, к.с., 1,5 л/га)

Розповів ексклюзив для СонцеСад Іван Марков, фітопатолог, кандидат біологічних наук, професор НУБіП України

Купити саджанці аґрусу

Купити саджанці смородини

LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Рекомендовані статті
Журавлина Пілігрім: посадка та догляд (журнал «СонцеСад» 2/2023)
Шукаєте унікальне доповнення до вашого саду? Сорт журавлини Пілігрим — чудовий вибір, який має низку переваг над іншими декоративними та ягідними рослинами. Як його виростити, точно знає наш експерт
Сушені ягоди годжі
Ягоди, які найбагатші у світі поживними речовинами
Основи органічного виробництва ягідної продукції
Які речовини дозволено використовувати в органічному сільському господарстві
Смородина. Основи догляду
Обробіток ґрунту, обрізування і формування кущів смородини
Вирощування ягід: сім правил успіху
Як непогано заробити, вирощуючи ягоди на двох гектарах землі
Виноград — солодкий лікар здавна
Сьогодні виноград успішно використовують проти багатьох захворювань
Технологічні прийоми вирощування аґрусу
Технологічні прийоми вирощування аґрусу: садіння кущів, догляд за рослинами, зрошення, збирання врожаю. Поради фахівця
В ягіднику мир і дружба
Чим підживити смородину для щедрого врожаю
Беззаперечна складова багатого врожаю і здорових рослин - вчасне підживлення. Наш експерт розкаже, які добрива необхідні вашим кущам смородини, коли та як їх правильно вносити, щоб не зашкодити рослині і принести максимальну користь.

Рекомендовані товари!

Саджанець Аґрус Уральський ізумруд

У наявності

Саджанець Аґрус Уральський ізумруд (ОКН-325(2-4л))

89грн.
Смак кисло-солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Упаковка контейнер
Маса плоду/грона 6,5-7,5 г
Колір плоду зелений
Терміни дозрівання ранньостиглий
Саджанець Смородина Золото Інків

У наявності

Саджанець Смородина Золото Інків (ОКН-3065(2-4л))

69грн.
Упаковка 0,5-1,5 л, 2-4 л, контейнер
Маса плоду/грона 2 г
Колір плоду чорний
Терміни дозрівання середньостиглий
Смак кисло-солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Група ягідні
Саджанець Аґрус Берил

У наявності

Саджанець Аґрус Берил (ОКН-243(2-4л))

89грн.
Смак кисло-солодкий
Форма багаторічник
Упаковка контейнер
Маса плоду/грона 9 г
Колір плоду темно-рожевий
Терміни дозрівання середньостиглий
Саджанець Аґрус Сіріус

У наявності

Саджанець Аґрус Сіріус (ОКН-246(2-4л))

89грн.
Смак кисло-солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Група ягідні
Упаковка контейнер
Маса плоду/грона 5 г
Колір плоду рожевий
Терміни дозрівання середньопізній
Саджанець Аґрус Шалун

У наявності

Саджанець Аґрус Шалун (ОКН-3517)

89грн.
Смак легка кислинка, солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Група ягідні
Упаковка 2-4 л, контейнер, 5-7,5 л
Маса плоду/грона 6-8 г
Колір плоду зелений
Терміни дозрівання середньостиглий
Саджанець Аґрус Ніжний

У наявності

Саджанець Аґрус Ніжний (ОКН-620(5-7,5л))

119грн.
Смак легка кислинка, солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Група ягідні
Упаковка контейнер
Маса плоду/грона 5-7 г
Колір плоду жовто-зелений
Терміни дозрівання пізній
Саджанець Аґрус Рожевий-2

У наявності

Саджанець Аґрус Рожевий-2 (ОКН-617)

89грн.
Смак солодкий
Час саджання з березня по жовтень
Форма багаторічник
Упаковка 2-4 л, контейнер, 5-7,5 л
Маса плоду/грона 1-5 г
Колір плоду рожевий
Терміни дозрівання ранній