Оферта

Публічна оферта

1.Загальні положення

1.2. Справжня публічна Оферта (надалі — Договір) є офіційною пропозицією soncesad.com в адресу будь-якої фізичної особи, що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з soncesad.com договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених в справжній оферті і містить всі істотні умови договору.

1.3. Відношення в області захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» і що приймаються відповідно до нього іншими законами і правовими актами України.

2.Реєстрація на сайті

2.1. Оформити Замовлення в інтернеті-магазині можуть лише зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право реєструватися на сайті лише 1(один) раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.

2.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

2.3. Покупець, що реєструється в інтернеті-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.

2.4.Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам

3. Предмет Договору і ціна Товару

3.1. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує товари на умовах цього Договору.

 3.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцеві і оплати останнім повній вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцеві.

3.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в однобічному безперечному порядку і вказуються на сторінках інтернету-магазина, розташованого по інтернет-адресі:soncesad.com

3.4. Ціна товару вказується в гривнях України.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Продавець зобов’язаний:

4.1 Передати товар Покупцю відповідно до підтвердженого замовлення у строк, в кількості та в асортименті, узгодженому Сторонами.

4.2 Забезпечити Покупця всіма необхідними супровідними документами на Товар.

4.3 На отримання повної та достовірної інформації від Покупця в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання підтвердженого Замовлення за цим Договором.

Покупець зобов’язаний:

4.4  Прийняти Товар та своєчасно його оплатити.

4.5 Користуватися Товаром згідно з його цільовим призначенням.

4.6 Покупець має право на належну якість Товару та обслуговування, на безпеку Товару.

5.Доставка товара

5.1 Доставка Товару Покупцеві здійснюється в терміни, погоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця і умовах викладених в Правилах продажу. Якщо покупець не отримує замовлення в погоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. У випадку якщо замовлення сплачене наперед грошові кошти повертаються покупцеві у встановлений законодавством термін.

5.2 Після отримання замовлення претензії до кількості, комплектності й вигляду Товару не приймаються.

5.3  Факт отримання Товару і відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаротранспортний накладній, декларації Компанії-перевізника, або у витратній накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізникові в кількості, вказаній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робітнику) стані і якості.

5.4 Усі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними розділі Контакти.

6.Ціна договіра та порядок оплати

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту http://soncesad.com

Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик і ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки.

6.2. Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.

6.3. Покупець може сплатити замовлення наступними способами:

1) Післяплатою при отриманні замовлення в представництві служби доставки на території України

2) Кредитною картою наступного типу :

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів", Покупець має право на обмін Товару належної якості впродовж чотирнадцяти днів, 

не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший термін не оголошений Продавцем. 

Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і перелік Товарів, які не підлягають обміну 

7.2. Скарги з фотографіями (з нашою біркою в кадрі) пошкодженого товару приймається у письмовому вигляді листом чи на ел. пошту

sale_s-sad@ukr.net, або на Viber (067) 230-97-01 протягом 2 - х тижнів із дня отримання замовлення. 

7.3. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, признається отримання Покупцем Товару в належному стані - без яких-небудь механічних ушкоджень і в повній комплектності.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором

 і чинним міжнародним і українським законодавством.

8.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком суперечок простягнення заборгованості 

з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. 

По суперечках у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої

 сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

9.2. До форс-мажорних обставин відносяться, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни,  заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору. 

9.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за даною угодою із-за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також впродовж 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин.

9.4. Час, який потрібно Сторонам для виконання своїх зобов'язань за даною угодою, буде продовжений на будь-який термін, впродовж якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

10.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавця про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і так далі).

10.2. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.